fbpx

Konkurz na Duo Discus 2019 – zkrácený termín konkurzu!

Plachtařská komise aka OSK BL AeČR vyhlašuje konkurs na využití kluzáku Duo Discus xT OK-2345 na období 31. března až 30. listopadu 2019. Požadavky na využití kluzáku zasílejte:

– do 10.3.2019 e-mailem na adresu komise: pk@aecr.cz
– (do 3.3.2019 v případě neuspokojených žadatelů z roku 2018)

Žádosti musí obsahovat:
• požadovaný termín využití kluzáku (maximálně 14 kalendářních dnů)
• plán využití kluzáku
• seznam potenciálních pilotů, kteří budou kluzák využívat
• seznam juniorů, kteří budou kluzák využívat
• pořadové číslo (priorita) požadavku v případě více požadavků stejného žadatele

Přijetí požadavku bude ze strany OSK BL potvrzeno e-mailem, případně bude žadatel vyzván k doplnění chybějících údajů. Pokud neobdržíte odpověď, kontaktujte OSKBL.

Po termínu uzávěrky budou požadavky zpracovány dle Pravidel a potvrzeny termíny přidělení jednotlivým žadatelům.

Zde je aktuální verze Pravidel a úvodní Kalendář, obsahující akce schválené OSK BL pro tento rok – na tyto termíny nelze dávat požadavky. Kalendář bude průběžně aktualizován dle doručených požadavků. Je možno dávat požadavky i na již poptávané termíny, konflikty budou řešeny dle Pravidel. V Kalendáři je dále uveden seznam neuspokojených žadatelů v roce 2018, dle Pravidel budou tito žadatelé mít přednost před ostatními v případě konfliktu požadavků pro rok 2019, pokud svůj požadavek zašlou do 3.3.2019. Jedná se o tyto žadatele:

H. Mořkovský
K. Knotek
AK Letňany
VAP Podhořany
AK Tábor
O. Dvořák

Komise žádá žadatele/nájemce, aby se před podáním žádosti seznámili se zněním Pravidel, aby nedocházelo k nedorozuměním ohledně podmínek konkurzu případně pronájmu.

Letos bohužel začínáme později, proto musíme zkrátit termíny pro podávání požadavků a celá akce proběhne svižněji, je tedy třeba reagovat rychleji než jste byli zvyklí.

edávací protokol zde.