Vrtulníkové létání spadá pod Odbornou sportovní komisi všeobecného letectví. Zástupcem České republiky za vrtulníkové létání je Andy Migus.

Odborná sportovní komise pro všeobecné letectví (dále jen OSK Všeob) má za svůj cíl:

  • Spravování letecké techniky.
  • Pořádání navigačních soutěží a soutěží v přesnosti přistání.
  • Dohlížení na správné a spravedlivé konání a průběhy soutěží.
  • Dle výsledků ze soutěží sestavení reprezentace.
  • Vedení reprezentace k dosažení co nejlepších výsledků na Mistrovstvích světa a Evropy.
  • V případě potřeby zastoupení letců před Mezinárodní leteckou federací pro všeobecné letectví (GAC).
  • Správné a účelné hospodaření s přidělenými prostředky od Výboru/Valné hromady Aeroklubu České republiky.

Členi OSK Všeob pro volební období 2016 – 2019

Ivo LENGÁL – Předseda Aeroklub Brno – Slatina
Lubomír MĚKOTA Aeroklub Plasy
Petr OPAT Aeroklub Rakovník
Ondřej BREJCHA Letecký klub Karlovy Vary
Martin PICEK Aeroklub Moravská Třebová