Odborná sportovní komise pro parašutismus (dále jen OSK Para) má za svůj cíl:

  • Spravování parašutistické techniky.
  • Pořádání parašutistických soutěží.
  • Dohlížení na správné a spravedlivé konání a průběhy soutěží.
  • Dle výsledků ze soutěží sestavení reprezentace.
  • Vedení reprezentace k dosažení co nejlepších výsledků na Mistrovstvích světa a Evropy.
  • V případě potřeby zastupování parašutistů před Mezinárodní parašutistickou federací (IPC).
  • Správné a účelné hospodaření s přidělenými prostředky od Výboru/Valné hromady Aeroklubu České republiky.

Členi OSK Para pro volební období 2016 – 2019

Jiří BLAŠKA – Předseda Aeroklub Moravská Třebová
Jan KLAPKA Base Paraklub Praha
Jan BEČKA Aeroklub Plzeň – Bory
Petr ŠŤASTNÝ  
Martina BEDNÁŘOVÁ Hurricane Flyers Club