Odborná sportovní komise pro leteckou akrobacii (dále jen OSK Akro) má za svůj cíl:

  • Spravování akrobatické letecké techniky.
  • Pořádání akrobatických soutěží.
  • Dohlížení na správné a spravedlivé konání a průběhy soutěží.
  • Dle výsledků ze soutěží sestavení reprezentace.
  • Vedení reprezentace k dosažení co nejlepších výsledků na Mistrovstvích světa a Evropy.
  • V případě potřeby zastoupení akrobatů před Mezinárodní akrobatickou federací (CIVA).
  • Správné a účelné hospodaření s přidělenými prostředky od Výboru/Valné hromady Aeroklubu České republiky.

Členi OSK Akro pro volební období 2016 – 2019

Jiří DURAS – Předseda Letecký klub Karlovy Vary
Richard PONÍŽIL Aeroklub Hranice
Roman ŠLAPÁČEK Aeroklub Plasy
Jan TVRDÍK Aeroklub Liberec
Miloš RAMERT Glider Aerobatic Club Benešov