Zrušení zákazu volného pohybu osob při sportovním létání

Vláda dnes večer, 6. 4. 2020, po svém jednání oznámila na tiskové konferenci konečně pozitivní zprávu o zrušení zákazu volného pohybu osob při sportování na venkovních sportovištích. Dle přílohy č. 2 usnesení vlády č. 395 vyplývá, že při splnění podmínek se lze věnovat individuálním sportům a mimo jiné i sportovnímu letectví.

Oficiální znění usnesení je k dispozici zde: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/w200406b-0395.pdf.

Definice uvedená v publikované verzi usnesení Vlády příliš nerespektuje ustanovení zákona o civilním letectví a další platnou legislativu. MDČR ve spolupráci s ÚCL, AeČR a LAA připravilo podklady pro legislativně správný výklad ještě před vydáním usnesením vlády č. 395. Dokument se nestihl dostat k panu ministru zdravotnictví, aby výklad legislativy leteckého provozu při výcviku, sportovním a rekreačním létáním odpovídal realitě včetně aspektů z pohledu provozovatele letiště. O konkrétním znění ustanovení o zrušení zákazu volného pohybu osob pro létání obecně budeme informovat, mělo by k němu dojít zítra, 7. 4. 2020.

Od 15. 4. 2020 pro veřejná letiště platí povinnost držet v rámci provozní doby letiště službu RADIO. Po dobu trvání mimořádných opatření vyhlášených vládou je možné službu RADIO neposkytovat pouze pokud je vydán NOTAM s informací o omezení poskytování služby RADIO a přílety a odlety lze provádět pouze se souhlasem provozovatele letiště.

S pozdravem,
Vladimír Machula
Prezident AeČR