Seminář všeobecného letectví v Jenči

Dne 11. ledna 2020 proběhl již 12. ročník Semináře všeobecného letectví v Jenči. V letošním roce se probírala některá citlivá témata, jako např. vznik nových prostorů (TRA GA), snaha regulovat piloty a provozovatele dronů, vznik nových servisních organizací CAO dle Part M Linght a mnoho dalšího.
Součástí šestihodinového semináře byl i detailní rozbor nehod, které se něčím lišily a vynikaly.