Výzva pro organizátory soutěží

Rozdělení části dotace MŠMT Organizace sportu – Motorsport 2019 pro pořadatele a organizátory sportovních soutěží v souladu s rozpočtem AeČR pro rok 2019

2) Základní podmínky pro čerpání:

 • soutěž musí být uvedena ve Sportovním kalendáři AeČR pro rok 2019, viz. web AeČR
 • pro soutěž musí být vydány Propozice
 • pro soutěž musí být vydána Výsledková listina potvrzená oprávněným rozhodčím
 • příjemcem dotace může být pouze zapsaný spolek – členská organizace AeČR s plnými
  výhodami členství v průběhu celého roku 2019, identifikovatelná názvem, adresou sídla
  a IČ dle aktuální Evidence ČO AeČR

3) Pravidla pro výpočet nároku dotace pro každou soutěž:

 • paušál 5000,-Kč
 • variabilní částka – počet dnů soutěžního období dle Propozic
  (bez nepovinných či povinných tréninkových dnů a nerealizovaných náhradních dnů)
 • variabilní částka – počet zúčastněných soutěžících dle Výsledkových listin
 • pokud pořadatel obdrží dotaci – příspěvek na soutěž také od některé OSK AeČR,
  bude dotace od KKPL o tuto částku dotyčnému pořadateli zkrácena

4) Postup podání žádosti o dotaci:

Každý žadatel zašle v období od 1.10.2019 do 31.10.2019
žádost volnou formou (např. textem e-mailové zprávy) na adresy
vlp@lkzb.cz (doporučuje se požadovat potvrzení o doručení) a souteze@aecr.cz , kde
uvede:
a) zda byla na soutěž poskytnuta dotace od některé OSK AeČR a výše této
dotace (nebo nikoli)
b) zda se soutěže případně zúčastnili nečlenové AeČR, uvedení ve výsledkových
listinách (nebo nikoli)
c) zda byl žadatel jediným organizátorem soutěže (nebo nikoli)
– pokud bylo spoluorganizátory více členských organizací, pak uvést všechny organizátory a mezi nimi dopředu dohodnutý procentuální poměr rozdělení dotace
(servisní spolek AeČR nebo OSK AeČR se z tohoto hlediska jako spoluorganizátor nepočítá)
-pokud mezi spoluorganizátory je v Propozicích uveden i subjekt (subjekty) mimo ČO AeČR, může být dotace pro žadatele (ČO) příslušně krácena

Přílohou žádosti pak budou:

 • sken Propozic – povinná příloha
 • sken Výsledkové listiny (Výsledkových listin) – povinná příloha
 • cca 5-10 fotografií v elektronické podobě charakterizujících konkrétní soutěž (prostředí, letadla, para, stupně vítězů…) – nepovinná příloha

Žádosti, které nebudou obsahovat všechny údaje, informace a povinné přílohy, budou vyřazeny.