Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku pro Aeroklub České republiky

Oznámení o zveřejnění výzvy k podání nabídek na věřejnou zakázku malého rozsahu “Pořízení hmotných investic – Měřící zařízení”

Aeroklub České republiky z.s. Zvěřejňuje výzvu na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu “Pořízení hmotných investic – Měřící zařízení pro přesnost přistání” (dále jen “výzva”).

Výzva a dokumenty s podrobnostmi výzvy naleznete na následujících odkazech:

Kontaktní spojení:

Aeroklub České republiky z.s.

Michaela Jahodová

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

jahodova@aecr.cz

tel.: +420 604897194