Pravidla tvorby Povolné sestavy Intermediate Glider a upravení Povinné sestavy 2 pro Basic

Pravidla tvorby FreeKnown Intermediate Glider

  1. Sestava musí mít maximálně celkem 8 figur.
  2. Maximální celkový koeficient (Total K) sestavy nesmí překročit 130 K.
  3. Maximální koeficient lze překročit o 3 body. V takovém případě se ze tří nejdražších figur postupně odečte po jednom bodu, tak aby se dosáhlo maximálního koeficientu 130 K. Body se neodečítají z povinných figur.
  4. Každé katalogové číslo (figura) smí být použito pouze jednou s výjimkou horizontální linky (Fam 1.1.1) a výkrutů (Fam 9.1).
  5. Sestava musí obsahovat nejméně jednu figuru z následujících rodin prvků: Fam 6 (souvraty), Fam 7 (přemety, 1/2přemety, Q-loop a další ) a Fam 8 (humpty-bump, P-loop, kubány, 1/2kubány a další) .
  6. Sestava musí obsahovat alespoň jeden výkrut na doby (Fam 9.2, 9.4 nebo 9.8).
  7. Začátek sestavy může být v poloze normální nebo na zádech.
  8. Sestava musí končit v normálním letu (ukončení na zádech není dovoleno).

Nová sestava, povinná 1 (verze 2) pro Intermediate zde.
Nová sestava, povinná 2 (verze 2) pro Basic zde.
Nákres sestavy Basic 2 pro piloty.

Veškeré dokumenty naleznete pro přihlášení do Evidence AeČR v dokumentech.