Pozvánka na školení AFIS a požadavky na službu RADIO

Aeroklub České republiky pořádá v období 30.3.-6.4.2019 výcvikový kurz pro získání průkazu dispečera AFIS. Současně se tento výcvik považuje také za výcvik k poskytování informací, který je stanoven ÚCL a dle L11 dod.S osobám, které nejsou držiteli pilotního průkazu uznávaného dle ICAO ( průkaz LAA není v souladu s ICAO). V souvislosti s tímto kurzem jsme pro vás připravili stručný přehled požadavků pro stanoviště poskytování informací známému provozu (služba RADIO) a požadavky na personál poskytující informace, který vychází z platných zákonů ČR, požadavků Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu, ÚCL a ČTÚ.

V současné době řeší Aeroklub ČR úpravu nebo upřesnění výkladu předpisů, které se týkají způsobilosti personálu vykonávající službu RADIO. Cílem je dosáhnout stavu, aby osoba vykonávající službu RADIO pouze v českém jazyce, nemusela být držitelem Všeobecného průkazu radiotelefonisty (VFO). Dalším úkolem je dosáhnout stavu, aby držitel průkazu způsobilosti pilota dle ICAO nemusel být zároveň držitelem průkazu radiotelefonisty k výkonu služby RADIO a obsluze palubní radiostanice. V současné době ještě nejsme schopni podat k této problematice stanovisko a o vývoji budeme informovat.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat emailem na sec@aecr.cz

Požadavky na službu RADIO a povinné vybavení stanoviště

 • platné OPZ – dle §16 zákona č.49/1997 Sb. a Přílohy č.1 k vyhlášce č.108/1977 Sb.
 • platné a každoročně zaplacené přidělení FRQ – dle zákona č.127/2005 Sb. a dle zákona č.154/2005 Sb.
 • poskytovat informace:
  • pokud na letišti probíhá výcvik pro získání průkazu způsobilosti
  • jsou-li na letišti prováděny výsadky
  • jsou-li na letišti prováděny vzlety pomocí navijáku
  • při provádění letecké činnosti v noci
  • probíhá-li na letišti činnost více než 2 letadel (aerovlek = 1 letadlo
  • při pořádání leteckého veřejného vystoupení nebo letecké soutěže
  • v provozní době letiště (15APR-15OCT, SAT, SUN, HOL 0700-1400 UTC)
 • mít k dispozici na stanovišti RADIO v tištěné podobě (nebo na CD vydávané ŘLP) : L2, L11, L13, L14, L15, L4444, AIP, AIC
 • vypracovaná směrnice pro poskytování informací
 • ukazatel QNH na daném letišti
 • ukazatel orientační informace o přízemním větru na daném letišti
 • údaj o času v UTC
 • dalekohled
 • tabulka východů a západů slunce
 • telefon (mobilní telefon) s publikovaným číslem
 • provozní deník stanoviště poskytování informací
 • letištní řád
 • na viditelném místě mapa ICAO 1:500 000
 • na viditelném místě umístěna telefonní čísla na: HZS, ZS, PČR, RCC Praha, ÚCL, ÚZPLN, odpovědného zástupce provozovatele letiště, odpovědné zástupce všech organizací provozující stálou leteckou činnost na letišti
 • určenou osobu „Vedoucí stanoviště“
 • seznam osob poskytující informace
 • směrnice pro výkon služby na stanovišti poskytování informací
 • deník stanoviště RADIO

Požadavky na vedoucího stanoviště

 • osoba, která je nebo byla držitelem průkazu AFIS, a nebo která je nebo byla držitelem pilotního průkazu uznávaným ICAO (průkaz LAA není pilotním průkazem v souladu s ICAO)organizuje školení, výcvik a přezkoušení personálu poskytující informace
 • odpovědnost za udržování a aktualizace dokumentace dle platné legislativy
 • zpracovává/schvaluje rozdělovník služeb

Osoby poskytující informace

 • osoba, která absolvovala výcvik k poskytování informací výcvikovou organizací nebo, která je nebo byla: držitelem průkazu řídícího letového provozu nebo držitelem průkazu AFIS nebo držitelem pilotního průkazu vydaného v souladu s předpisy ICAO (průkaz LAA není vydáván v souladu s ICAO, tudíž nelze tento průkaz uznat)
 • osoba, která absolvovala výcvik poskytování informací na daném letišti – platnost 1 rok
 • osoba, která je držitelem Všeobecného průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby – dle vyhlášky č.157/2005 Sb.

Letecké veřejné vystoupení – požadavky na osobu poskytující službu RADIO

 • musí být jmenována letovým ředitelem LVV
 • musí být držitelem platného průkazu: řídícího letového provozu nebo dispečera AFIS nebo pilotního průkazu uznávaného ICAO (průkaz LAA není pilotním průkazem v souladu s ICAO)

Poskytování služby RADIO v anglickém jazyce

 • osoba poskytující informace v anglickém jazyce musí být držitelem certifikátu ICAO English lvl.4 nebo vyšší
 • pokud je v uváděn v AIP poskytovaný jazyk ČJ a AJ, je nutné, aby byly všechny osoby, jež jsou zapsány v seznamu osob poskytující informace na daném stanovišti, držiteli certifikátu ICAO English lvl.4 nebo vyšší
 • pokud nejsou všechny osoby v seznam osob poskytující informace držiteli certifikáty ICAO English lvl.4 nebo vyšší, je nutné uvádět v AIP poskytování služby RADIO v anglickém jazyce O/R (on request) – v takovémto případě je potřeba, aby byla alespoň jedna osoba na seznamu držitelem certifikátu ICAO English lvl.4 nebo vyšší

*všechny body zde uvedené jsou povinné a vycházejí z předpisu L11 dodatek S, pokud není uvedeno jinak.