Informace k deklarovaným výcvikovým organizacím

V posledním dopise adresovaném ÚCL ze dne 18.2.2019 je popsána aktuální situace kolem deklarovaných výcvikových organizací DTO a rušení registrovaných zařízení RZ. Aeroklub České republiky vyzývá ÚCL k odložení termínu konce RZ na 8.4.2020. Není reálné, aby při dodržení administrativních lhůt došlo k bezproblémové návaznosti výcviku mezi RZ a DTO. Doporučujeme, aby činnost RZ běžela alespoň několik měsíců souběžně a bylo tak možné plynule přejít.

K úspěšné činnosti DTO je zapotřebí mít osnovu a metodiku výcviku, která je v souladu s PART-FCL. Tento soulad ÚCL musí zkontrolovat a vydat stanovisko. Dalším předpokladem je existence příručky DTO. Tato příručka popisuje samotné fungování DTO, kterou ÚCL neschvaluje, ale nejpozději do 12 měsíců má povinnost daný subjekt, včetně příručky zkontrolovat.

Celý dopis je zde.

Text: Vladimír Machula