Pozvánka na výcvikový kurz dispečera AFIS

Vážení přátelé,

dovolte mi Vás pozvat na výcvikový kurz pro získání průkazu dispečera AFIS. Výcvikový kurz je určen osobám vykonávající službu RADIO/AFIS, které nevlastní pilotní průkaz a osobám, které vlastní pilotní průkaz a vykonávají službu AFIS. AeČR plánuje pořádat 2 – 3 kurzy ročně. První termín výcvikového kurzu AFIS bude 30.3.-6.4.2019. Další výcvikový kurz AFIS se bude konat v září/říjnu, případně dříve v případě zájmu.

Aeroklub České republiky je oprávněnou výcvikovou organizací dle č.j. 1635-18-701 ze dne 1.3.2018 v souladu s EU NK (EU) č.2015/340 a NEPar (ES) č.216/2008

Kurz se uskuteční v sídle AeČR, Dělnická 213/12 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Termín kurzu: 30.3.-6.4.2019

Cena kurzu pro členy AeČR: 2000,-Kč
Cena kurzu pro nečleny AeČR: 4000,-Kč

Přihlášky volnou formou zasílejte nejpozději do pátku 22.3.2018 emailem na adresu afis@aecr.cz. Do přihlášky uveďte jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a číslo pilotního průkazu (pokud jste držitelem).

Školitelé:   Vladimír Machula, Martin Mezera, Karel Hořínek

Teoretická výuka pro držitele pilotního průkazu je v rozsahu 8 vyučovacích hodin (45 minut).
Teoretická výuka pro osoby které nevlastní pilotní průkaz je v rozsahu 32 vyučovacích hodin (45 minut).

Přezkoušení bude probíhat dle zkušebního řádu AFIS AeČR a sestává se z písemného testu a ústní zkoušky. Konkrétní rozpis zkoušek bude k nahlédnutí ve zkušebním řádu v průběhu kurzu.

V případě zájmu či jakýchkoliv další dotazů nás neváhejte kontaktovat na email: afis@aecr.cz nebo telefonicky 721 045 307.

Harmonogram výcviku:

Sobota 30.3.:     10:00-11:30: L-11 dodatek N/S – AFIS/RADIO1

                               12:30-14:00: Meteorologie1

                               14:30-16:00: Meteorologie1

                               16:30-18:00: Frazeologie1

Neděle 31.3.:     15:00-16:30: Letecké předpisy2

                               17:00-18:30: Letecké předpisy2

Pondělí 1.4.:       17:00-18:30: Letecké předpisy2

Úterý 2.4.:          17:00-18:30: Meteorologie2

Středa 3.4.:         17:00-18:30: Navigace2

Čtvrtek 4.4.:       17:00-18:30: Navigace2

Pátek 5.4.:          09:45-10:00: Přezkoušení ze samostudia2

10:00-11:30: L-11 dodatek N/S – AFIS/RADIO1

                               12:30-14:00: Letecké předpisy1

                               14:30-16:00: L-11 dodatek N/S – AFIS/RADIO

                               16:30-18:00: Letecké předpisy

Sobota 6.4.:        10:00-11:30: Navigace

                               12:30-14:00: Frazeologie

                               14:00-18:00: Zkoušky

Pozn.:  

1 – pouze pro osoby nevlastnící pilotní průkaz

2 – pouze pro osoby nevlastnící pilotní průkaz – samostudium

Vladimír Machula