Připomínka, už jen 15 dní na zaslání přihlášky do výběrového řízení na pořádání plachtařských soutěží 2019

Odborná sportovní komise bezmotorového létání AeČR (Plachtařská komise) vyhlašuje konkurz na pořádání plachtařských soutěží v roce 2019.

Jedná se o soutěže:

1. Plachtařské mistrovství české republiky 2019

2. Plachtařské mistrovství regionů ČR 2019

3. Plachtařské mistrovství juniorů a akademiků ČR 2019.

Přihlášky posílejte na adresu pk@aecr.cz . Přihlášky je nutné podat nejpozději do 15. října 2018 do 24:00

Pro podáním přihlášky použijte tiskopis uvedený v Soutěžní řadu AeČR Bezmotorové létání (http://lkka.cz/sport/docs/SR.ZM7.2015.01.01.pdf) Příloha 2

Poznámka:
Komise rozhodne o pořadatelích soutěží 2019 na svém zasedání, které bude na konci října. Pokud by někdo z přihlášených chtěl doplnit svoji písemnou přihlášku přímou účastí na jednání komise, pak je to možné, ale je nutno tuto skutečnost oznámit společně s podáním přihlášky.