Zomrel bývalý predseda Českého a Československého Aeroklubu, prezdient FAI Dr. Čeněk Kepák

S veľkým žiaľom a smútkom v srdci oznamujeme, že dňa 17. 6. 2018 vo veku nedožitých 86 rokov nás opustil  milovaný manžel a otec.

JUDr. ČENĚK KEPÁK

Smútočná rozlúčka bude dňa 20. 6. 2018 o 15.00 hod v Dome smútku cintorín –Bojnice.

Smútiaca rodina  – Česť jeho pamiatke

JUDr. Čeněk Kepák, sa narodil 5. 11.1932 v malej obci Ostravánky v okrese Hodonín ako prvorodený z troch deti.

Štyridsiate roky boli spojené s mestom Zlín študoval a pracoval v Baťových závodoch, kde si osvojil baťovský spôsob života a organizáciu práce.

Neskôr nastúpil do diplomatickej služby a popri zamestnaní vyštudoval Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe.  Počas diplomatickej misie sa zoznámil s parašutistkou Helenou Mjartanovou na Majstrovstvách sveta  parašutizme v bulharskej Sofii. Od tohto  prvého stretnutia  ich letectvo a parašutizmus vzájomné zblížovalo  a stalo sa ich celoživotnou záľubou.

V druhej polovici šesťdesiatých rokov Dr.  Kepák pracoval v Atomobilové Závody  Národní Podnik – Mladá Boleslav(dnešná Škoda Auto a.s) v riadiacích funkciách: vedúci Odboru technických služieb, námestník pre technický a investičný rozvoj  a napokon obchodný námestník.

Popri svojej práci absolvoval postgraduálne štúdium na VŠE v Prahe. V roku 1970 bol zvolený za predsedu Českého a o šesť rokov neskôr za predsedu Federálneho Aeroklubu.  V Medzinárodnej leteckej federácii (FAI) zastupoval Československu republiku.

V sedemdesiatých rokoch sa Čeněk a Helena opäť stretli na Heleniných narodeninách a rozhodli sa ísť spoločnou cestou –  uzavrieť manželský zväzok. Spoločné vychovali dvoch synov z Helenkinho prvého manželstva, ktori ich obdarovali piatimi vnúčatkami.

Dr. Čeněk Kepák, niekoľko rokov pracoval v Československých aeroliniach (ČSA) a neskôr bol vyslaný ako vedúci zahraničného zastúpenia ČSA vo Varšave. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam a znalostiam bol na konferencii Medzinárodnej leteckej federácie (FAI)  v roku 1982,  zvolený za prvého viceprezidenta a neskôr (1984) za prezidenta Medzinárodnej leteckej federácie (FAI).

Od roku 1983 do roku 1993 pracoval ako Generálny riaditeľ Medzinárodnej leteckej federácie – FAI v Paríži . Pod jeho vedením sa zmodernizovala a zefektívnila činnosť celej medzinárodnej federácie. 

Dr. Čeněk Kepák  bol ocenení v roku 1992 Zlatou leteckou medailou  Medzinárodnej leteckej federácie (FAI) za jeho prínos pre rozvoj letectva v Československu a vo svete. Bol zvolený za za doživotného Čestného prezidenta Medzinárodnej leteckej federácie – FAI.

Spolu s manželkou Helenou precestovali celý svet a vzorne reprezentovali Československo na svetových a národných leteckých kongresoch.  Podporovali a propagovali letectvo a parašutizmus v Českej a Slovenskej republike.

Na sklonku svojho života striedavo žili spolu s manželkou Helenou v Prahe a Sebedraží obklopený svojou rodinou a priateľmi.