Aktivita AČR – MLADEC, květen 2018

Cvičení bude probíhat od 0700 do 1500 UTC v prostoru MLADEC (popis prostorů níže), dále pak v prostorech LKTSA20 a LKTSA24 (vertikální hranice 300ft AGL – 1000ft AGL), LKTRA34 (vertikální hranice F095 – F245).

MLADEC    
Horizontální hranice: PSN 494220,97N 0170110,28E (MLADEC), radius 8NM.
Vertikální hranice: GND – FL095.

Prostor MLADEC bude puklikován formou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.

Dotčené tratě ATS P10 a T709.

Nákres prostoru.