Aktivita AČR – VOLARY, květen 2018

Cvičení bude probíhat 09.05. od 0800 do 1500 UTC a 10.05. od 0700 do 1700 UTC v prostoru Volary (popis prostoru níže), dále pak v prostorech LKTRA75 vertikální hranice FL095-FL195 a LKTSA1 vertikální hranice GND – FL195.

VOLARY    
Horizontální hranice: 48544166n013533378e (Volary) – 49030400n014103700e (1km w Netolice) -49073177n014120896e (Ujezd) – 49021400n014223300e (1km s Zliv) – 48483266n014161687e (1,5km se Kajov)- 48545973n014075681e (Ktis) – 48544166n013533378e (Volary).
                
Vertikální hranice: 1000ft AGL až FL095.

Prostor VOLARY bude puklikován formou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.
Nákres prostoru