Parte – Milan Cvaniga

Po dlouhé, těžké nemoci opustil tento svět náš kamarád, dlouholetý sportovní parašutista, instruktor, rozhodčí a bývalý zaměstnanec Aeroklubu ČR pan Milan Cvaniga. Poslední rozloučení se koná v karlovarském krematoriu v pátek 27.4.2018 ve 12:00hod.

Aeroklub Plzeň Bory