Valná hromada Českého balónového svazu

V roce 2017 se Český balónový svaz stal členskou organizací Aeroklubu České republiky. Poprvé za historii AeČR a ČBSu se zástupci AeČR zúčastnili ČBS. Byla navázána úzká spolupráce mezi těmito dvěma organizacemi. Na Valné hromadě byla shrnuta sportovní a administrativní činnost za rok 2017. Největším úspěchem v loňském roce byl start posádky Vašíček a Smrčka na nejtěžším závodě světa Gordon Bennett Cup. V roce 2018 bude organizováno Mistrovství České republiky v balónovém létání v Uherském hradišti v termínu od 28.8. do 1.9.2018. 

Program Valné hromady:

 • zahájení a schválení programu Valné hromady
 • schválení jednacího řádu Valné hromady a volba komisí dle stanov
 • činnost ČBS, hospodaření 2017
 • zpráva o sportovní činnosti v roce 2017
 • zpráva delegáta z konference FAI/CIA – Michael Suchý
 • zpráva o provozu balónů pod ČBS v zahraničí v roce 2017
 • informace o přípravě nových předpisů, EASA, EBF
 • zpráva o volném létání v roce 2017
 • zpráva o činnosti observerů v roce 2017
 • zpráva dozorčí rady ČBS
 • info o činnosti Aeroklubu ČR – Vladimír Machula
 • info o činnosti ÚCL – Jiří Fiala
 • Síň slávy ČBS – výběr osobnosti
 • návrh rozpočtu pro rok 2018
 • diskuze, podněty, různé – očekáváme Vaše příspěvky