Pozvánka na soustředění zakončené soutěží Chodský Čakan

Soustředění PARA přesnost přistání si klade za cíl opět přiblížit disciplínu přesnost přistání široké parašutistické veřejnosti, začínajícím parašutistům, juniorům, apod., zejména pak vést tyto zájemce v prvních seskocích této disciplíny. Samozřejmě samostatným cílem je zvýšení kvality sportovní výkonnosti všech zúčastněných sportovců a připravit je na nadcházející sportovní sezónu. Odborné vedení akce zajišťuje pan Čestmír Zítka.

Časový harmonogram:

26.4.2018, 9:00hod                        zahájení, příprava (LKLN)

26.4.2018, 10:00 – 20:00hod      praktické seskoky, rozbory chyb (13:00 – 14:00hod pauza na oběd)

27.4.2018, 10:00 – 20:00hod      praktické seskoky, rozbory chyb (13:00 – 14:00hod pauza na oběd)

28.4.2018                                            CHODSKÝ ČAKAN (LKSA)

29.4.2018                                            CHODSKÝ ČAKAN (LKSA)

 

Rozpočet pro účastníky akce:

Možnosti ubytování:      camp letiště zdarma

Stravování:         obědy, večeře zajištěny organizátorem, hrazeny zúčastněnými samostatně

Cena seskoku (An 2): 310 Kč / seskok

 

Aeroklub Plzeň Bory, z.s. požádal o poskytnutí finanční podpory, dotace z prostředků Programu V. MŠMT rozdělovaných AeČR, OSK PARA a to přímo účastníkům soustředění za podmínek navržených OSK PARA (tj. členství žadatele v AeČR, účast žadatele na min. 2 pohárových soutěžích a MČR).

Poskytnutá finanční dotace bude účastníkům splňujícím kritéria zaslána ve 4.čtvrtletí 2018.

Z organizačních důvodů je nutné podat přihlášku k účasti nejpozději 18.4.2018

 

Přihlášky: Jan Bečka, +420723127022, info@aplzen.cz