VI. Valná hromada je za námi, s jakým výsledkem?

V sobotu, dne 17.3.2018 od 10:00 proběhla VI. Valná hromada Aeroklubu České republiky. Počasí zkomplikovalo včasný příjezd některých delegátů, avšak prezence byla možná až do 11 hodin. Celkově bylo přítomno 73 členských organizací s celkem 3951 hlasy, což je 79,34% všech hlasů. Z pohledu účasti členských organizací je to nejvyšší počet v novodobé historii.

Organizační průběh Valné hromady byl v souladu s odsouhlaseným programem a jednacím řádem a z pohledu organizátora naprosto bezproblémový. Tímto chceme poděkovat všem delegátům za jejich součinnost a koordinaci v průběhu konání VH a za dostatečný odhad dopravní situace a včasný příjezd. 

V neveřejných dokumentech naleznete Usnesení VI. Valné hromady AeČR. 

Web neveřejné/VI. VH/6VH2018_usneseni. K tomuto dokumentu mají přístup administrátoři organizací a jejich předsedové.