Seminář Aeroklubu České republiky

Vážení členové,

již zítra, 20.ledna 2018, 10:00, proběhne první ze čtyř Seminářů AeČR. 

Program seminářů AeČR 2018  
Téma Čas
Úvodní slovo Organizátora a AeČR 10:00 – 10:10
Informace FIC, AMC a změny v rozdělení LKAA 10:10 – 10:30
Letiště a změny v legislativě 10:30 – 11:00
Výcvik a licencování personálu 11:00 – 11:30
Přestávka 11:30 – 12:00
Informační služby AeČR a GDPR 12:00 – 12:30
Rozbor nehod a prevence 12:30 – 12:50
Financování činnosti ČO z veřejných prostředků 12:50 – 13:10
Přestávka 13:10 – 13:25
AeČR – technika, legislativa a akce 13:25 – 13:45
Letecká škola Vrchlabí – historie, stav a plán činnosti 13:45 – 14:00
Různé a diskuze 14:00 – 14:30

Předpokládané ukončení Semináře je ve 14:30 v závislosti na délce diskuze.

Změna programu nebo pořadí témat je vyhrazeno.

Další semináře:

  • 21.ledna 2018, 10:00, Aeroklub České republiky, Dělnická 213/12
  • 27.ledna 2018, 10:00, Aeroklub České republiky, Dělnická 213/12
  • 28.ledna 2018, 10:00, U Křivé vrtule, Brno-Medlánky