Konkurz na využívání kluzáku Duo Discus OK-2345

Plachtařská komise OSKBL AeČR vyhlašuje konkurz na využití kluzáku Duo Discus xT OK-2345 na období 1. dubna až 2. prosince 2018. 

Požadavky na využití kluzáku zasílejte:

– do 11.2.2018 e-mailem na adresu komise: pk@aecr.cz
– (do 31.1.2018 v případě neuspokojených žadatelů z roku 2017)

Žádosti musí obsahovat:
• požadovaný termín využití kluzáku (maximálně 14 kalendářních dnů)
• plán využití kluzáku
• seznam potenciálních pilotů, kteří budou kluzák využívat
• seznam juniorů, kteří budou kluzák využívat
• pořadové číslo (priorita) požadavku v případě více požadavků stejného žadatele

Přijetí požadavku bude ze strany OSKBL potvrzeno e-mailem, případně bude žadatel vyzván k doplnění chybějících údajů. Pokud neobdržíte odpověď, kontaktujte OSKBL.

Po termínu uzávěrky budou požadavky zpracovány dle Pravidel a potvrzeny termíny přidělení jednotlivým žadatelům.

V odkazech pod textem je aktuální verze Pravidel a úvodní Kalendář, obsahující akce schválené OSKBL pro tento rok – na tyto termíny nelze dávat požadavky. Kalendář bude průběžně aktualizován dle doručených požadavků. Je možno dávat požadavky i na již poptávané termíny, konflikty budou řešeny dle Pravidel. V kalendáři je dále uveden seznam neuspokojených žadatelů v roce 2017, dle Pravidel budou tito žadatelé mít přednost před ostatními v případě konfliktu požadavků pro rok 2018, pokud svůj požadavek zašlou do 31.1.2018. Jedná se o tyto žadatele:

H. Mořkovský
AK Kolín
AK Mladá Boleslav

Komise žádá žadatele/nájemce, aby se před podáním žádosti seznámili se zněním Pravidel, aby nedocházelo k nedorozuměním ohledně podmínek konkurzu případně pronájmu.

Podmínky využívání Duo Discus 2018
Předávací protokol Duo Discus 2018
Kalendář Duo Discus 2018

Dokumenty je možné také stáhnout zde.