Pozvánka na VI. Valnou hromadu AeČR, 17.3. od 10:00, Pardubice

POZVÁNKA

na VI. Valnou hromadu Aeroklubu České republiky, svolanou Výkonným výborem AeČR v souladu se Stanovami, která se uskuteční

17.března 2018 v 10:00

Valná hromada Aeroklubu České republiky se uskuteční v Centru informačních technologií a služeb Univerzity Pardubice, Studentská 519, 530 09 Pardubice.

Návrh programu:

 • Zahájení a schválení programu konference
 • Schválení jednacího řádu konference
 • Volba mandátové a návrhové komise
 • Zpráva prezidenta o činnosti AeČR a Sekretariátu AeČR
 • Zprávy o činnosti komisí odborností AeČR a Kontrolní komise AeČR
 • Kontrola usnesení V. Valné hromady AeČR, konané 18. března 2017
 • Finanční zpráva 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
 • Diskuse k předneseným zprávám a návrhu rozpočtu
 • Zpráva mandátové komise
 • Schválení rozpočtu
 • Hlasování o jednotlivých bodech usnesení a definice znění usnesení VI. Valné hromady
 • Členské záležitosti
 • Schválení usnesení VI. Valné hromady AeČR
 • Závěr

Valné hromady se účastní v souladu se Stanovami, delegáti Členských organizací AeČR s hlasy rozhodujícími, delegáti s hlasem poradním, hosté a organizační pracovníci AeČR. Valnou hromadu tvoří pouze delegáti ČO AeČR s řádným členstvím v AeČR.

Finanční zpráva, návrh rozpočtu, zpráva prezidenta, Sekretariátu a komisí budou zaslány elektronicky nejpozději do 1.3.2018 spolu s údaji o počtu hlasů a stavu členské základny. Jednotlivé zprávy nebudou přednášeny celé, pouze jejich případné doplnění.

Zahájení prezentace účastníků Valné hromady je v 09.00 hod., ukončení prezentace je v 11.00 hod. Plánované ukončení jednání v 15.00 hod. Každý z delegátů Valné hromady je povinen u prezentace předložit řádně vyplněný a potvrzený delegační lístek, hosté pozvánku. Osoby, neoznačené ID kartou nebudou vpuštěny do jednacího sálu. 

Valná hromada se uskuteční v areálu Univerzity Pardubice. Parkování je možné na přilehlých parkovištích v okolí. V průběhu Valné hromady bude zajištěno drobné občerstvení.