Konkurz na výběrové řízení MČR v letecké rally a přesném létání

Podmínky k výběrovému řízení k pořádání soutěží v roce 2018

Aeroklub České republiky a OSK pro všeobecné letectví vyhlašuje výběrové řízení k pořádání mistrovských soutěží (MČR v LR a PL) v roce 2018.

Přihlášku k výběrovému řízení podávejte volnou formou.

Formulář odešlete e-mailem na adresu sec@aecr.cz.

Podmínky výběrového řízení

Přihlášku do výběrového řízení může podat jakákoliv členská organizace AeČR nejpozději do půlnoci 19. 11. 2017. Komise následně vybere vítěze výběrového řízení. Účastníci výběrového řízení budou individuálně osloveni k případnému doplnění, či upřesnění nabídnutých podmínek. Případné konzultace k termínu soutěže lze řešit po rozhodnuti GAC FAI o termínu MS v LR – Dubnice 2018. ______________________________________________________________________

Při rozhodování o vítězi bude kladen důraz na následující kritéria:

 • Parametry letiště a infrastruktury z pohledu vhodnosti pro soutěž v navigaci.
 • Cena paliva.
 • Možnosti ubytování a stravování závodníků, rozhodčích a ostatního personálu.
 • Případné pozitivní či negativní zkušenosti s pořádáním předchozích soutěží.

Při podávání přihlášky je nutno reflektovat následující parametry:

 • Termín konání
 • MČR v Letecké rally v období 2. 7. do 15. 7. 2018, dva soutěžní dny (pátek a sobota).
 • MČR v Přesném létání v období 4. 6. do 24. 6. 2018, tři soutěžní dny (čtvrtek, pátek a sobota)
 • Předpokládaný počet účastníků na MČR PL 25, MČR LR 15 posádek
 • Zabezpečení stravy a ubytování pro piloty, rozhodčí a pomocníky.
 • Soutěž musí mít přednost před ostatním letištním provozem, ale není nutné letiště zcela uzavírat a další provoz je po dohodě možný.
 • Organizátor musí poskytnout místnost pro činnost výpočtáře (uzamykatelnou) a pro pořádání briefingů a v přesném létání pro navigační přípravy.
 • Organizátor musí zabezpečit personál, který realizuje následující úkoly:
 • Řízení soutěže – ředitel soutěže.
 • Koordinace soutěžního a ostatního letového provozu (služba rádio).