Parte – Jiří Panuš – pilot a letecký inspektor

V sobotu ráno, 26.srpna 2017, v 7 hodin, zemřel můj táta po těžké nemoci, která trvala více než 6 let. Svůj život zasvětil létání a všemu co bylo kolem.

Byl členem nebo spolupracoval na všech možných úrovních od Svazu letců, muzeum v Kbelích přes Balón klub Praha až po ministerstvo národní obrany. Členem Svazarmu byl od 1.1.1953.  Do důchodu odešel jako pilot – hlavní letecký inspektor letového provozu. Tátu znali po celé republice, v továrnách a institucích , které se kolem létání pohybovali.
Táta by byl určitě rád , kdyby si na něj přátelé v pátek až bude na své poslední cestě alespoň v duchu vzpomněli.
Robin Panuš, syn

Parte