Konkurz na pořádání plachtařských soutěží na rok 2018

Odborná sportovní komise bezmotorového létání AeČR (Plachtařská komise) vyhlašuje konkurz na pořádání plachtařských soutěží v roce 2018.

Jedná se o soutěže:

1. Plachtařské Mistrovství České republiky 2018

2. Plachtařské Mistrovství regionů ČR 2018

3. Plachtařské Mistrovství juniorů a akademiků ČR 2018.

Přihlášky posílejte na adresu pk@aecr.cz . Přihlášky je nutné podat nejpozději do 10. října 2017 do 24:00

Pro podáním přihlášky použijte tiskopis uvedený v Soutěžní řádu AeČR Bezmotorové létání.

Poznámka:
Komise rozhodne o pořadatelích soutěží 2017 na svém zasedání, které bude na konci října. Pokud by někdo z přihlášených chtěl doplnit svoji písemnou přihlášku přímou účastí na jednání komise, pak je to možné, ale je nutno tuto skutečnost oznámit společně s podáním přihlášky.