12. díl videoseriálu zvyšující bezpečnost – Navigace založená na výkonnosti PNB – RNAV

Navigace založená na výkonnosti – PBN je převratný koncept, který umožňuje letadlům létat podle přístrojů po celém světě, aniž by stanovená výkonnostní kritéria podmiňovala technologii potřebnou k jejich dosažení. Co to v praxi znamená? Letadlo může využívat výhody satelitní navigace GNSS, není závislé na pozemní infrastruktuře, radiomajácích, přistávacích systémech a s nimi kompatibilním palubním vybavení. Proč musí specifikace GNSS navigačního vybavení určená pro kritičtější fáze letu obsahovat systém monitorování a varování? Co znamená RNAV a RNP? Od kdy dovoluje satelitní navigace s evropským rozšířením EGNOS konstrukce LPV přiblížení s minimy typickými pro ILS CAT I i na letištích bez pozemního radionavigačního vybavení?

Dvanáctý díl s názvem „Navigace založená na výkonnosti PNB – RNAV“ je součástí dvacetidílné série krátkých videí. Série poutavým způsobem prezentuje možnosti využití GNSS (Globálních navigačních satelitních systémů) v letectví. Jsou představovány přínosy pro piloty všeobecného letectví létajících jak podle pravidel letu za vidu (VFR), tak i podle pravidel přístrojového létaní (IFR). Systémy GNSS mají taktéž své limity a omezení, kterých si musí být piloti vědomi, aby předešli případným krizovým situacím při přehnaném spoléhání se na technologické systémy.

Sledujte i na Facebooku https://www.facebook.com/gnsscentrum

Série vznikla v rámci řešení projektu s názvem CaBilAvi (http://cabilavi.gnss-centre.cz/) – projekt podpořený v osmém rámcovém programu Evropské Komise pro výzkum a vývoj (HORIZON2020) pod číslem 641627.