Český pohár v parašutismu – souhrn všech českých pohárových soutěží

1) BUDĚJOVICKÝ POHÁR 19.5. — 21.5. 2017
2) KLATOVSKÝ KARAFIÁT 10.6. – 12.6. 2017
3) PLZEŇSKÝ POHÁR 16.6. – 18.6. 2017
4) STRAKONICKÝ BAZÉN 5.8. – 6.8. 2017
5) JINDŘICHOHRADECKÝ POHÁR 19.8. – 20.8. 2017
6) MEMORIÁL JOSEFA EBRA 15.9. – 17.9. 2017

Český pohár je soutěží v přesnosti přistání parašutistů, kteří splnili vstupní podmínky.

CÍL SOUTĚŽE :
1. Vyhlásit vítěze ČP 2017 v přesnosti přistání
2. Popularizovat sportovní parašutismus
3. Porovnat sportovní výkonost parašutistů a klubů

PODMÍNKY PRO POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽE :
1. Pořadatel jednotlivých závodů ČP 2017 hradí do soutěže vklad 1000,- Kč
2. Pořadatel provádí měření pro ČP do 100 cm. Z toho do 16 cm elektronicky.
3. Pořadatel zabezpečuje potřebný počet kvalifikovaných rozhodčích.
4. Do ČP se započítává soutěž, kde se dokončily minimálně tři soutěžní kola.
5. Propozice soutěží ČP nesmí být v rozporu se SŘ a platnými pravidly FAI.
6. Pořadatel musí zaslat do týdne po skončení soutěže výsledkovou listinu kontaktní osobě.
7. Pokud pořadatel změní termín soutěže, který je uveden v těchto propozicích, nebude se výsledek započítávat do ČP.

PODMÍNKY PRO ZÁVODNÍKY :
1. Každý, kdo chce bojovat o body v ČP, musí se přihlásit a složit vklad 100,- Kč, před zahájením prvního závodu, od kterého bude bodován.
2. Účastní-li se v některých soutěžích závodníci, kteří nejsou přihlášeni do ČP 2017, pak nejvyšší bodové ohodnocení náleží prvnímu závodníkovi, který je přihlášen atd. V případě umístění více závodníků na shodném místě, získávají tito stejný počet bodů do ČP. Rozhodování o umístění se řídí Sportovním řádem.
3. Bodové hodnocení: dle tabulky v originálu
4. Kolika soutěží a kterých se závodník zúčastní, je na jeho rozhodnutí, do konečného součtu se započítávají čtyři nejlepší umístění z uvedených soutěží.
5. V případě shody bodů na prvních třech místech v celkovém hodnocení, rozhoduje lepší umístění v posledním uskutečněném závodě Českého poháru.
6. K určení správného výsledku na doskočišti mohou být použity kamery.O použití nahrávky rozhoduje hl.rozhodčí.
Kontaktní osoba pro ČESKÝ POHÁR:
Luděk Dopirák tel: 777 150 035, email : aeroklub.horovice@seznam.cz

Český pohár 2017 – souhrnné propozice.