Zápis ze zasedání OSK Para – duben 2017

Dne 18. dubna 2017 proběhlo zasedání Para komise. Zápis z jednání Para komise naleznete zde.

Stručný výtah z jednání:

  • Stanovení pravidel čerpání rozpočtu OSK PARA.
  • Materiál, který je v majetku AeČR bude evidovat jejich pohyby, výpůjčky formou smlouvy s daným sportovcem.
  • Žádosti o FAI licence minimálně 14 dní před zamýšlenou účastí na soutěži. Za členy AeČR se musí zaručit trenér.