9. díl videoseriálu zvyšující bezpečnost – GPS Plus

Základní funkci systémů satelitní navigace zná dnes snad každý. Zajímavá je ale i řada dalších aplikací, které jsou založeny na rychlém a přesném určování polohy. Devátý díl seriálu se zabývá nejen zobrazením polohy letadla na pohyblivé mapě, která obsahuje také bouřky a konfliktní provoz, ale i předáváním vlastní polohy střediskům řízení letového provozu (SSR v módu S), okolním letadlům (ADS-B) nebo v případě nehody záchranářům prostřednictvím některých nouzových majáků ELT. Záznamy letů vytvořené zpracováním informací z GNSS přijímače se využívají při leteckých soutěžích, automatické evidenci letů nebo vyšetřování nehod.

Devátý díl s názvem „GPS Plus“ je součástí dvacetidílné série krátkých videí. Série poutavým způsobem prezentuje možnosti využití GNSS (Globálních navigačních satelitních systémů) v letectví. Jsou představovány přínosy pro piloty všeobecného letectví létajících jak podle pravidel letu za vidu (VFR), tak i podle pravidel přístrojového létaní (IFR). Systémy GNSS mají taktéž své limity a omezení, kterých si musí být piloti vědomi, aby předešli případným krizovým situacím při přehnaném spoléhání se na technologické systémy.

Sledujte i na Facebooku https://www.facebook.com/gnsscentrum

Série vznikla v rámci řešení projektu s názvem CaBilAvi (http://cabilavi.gnss-centre.cz/) – projekt podpořený v osmém rámcovém programu Evropské Komise pro výzkum a vývoj (HORIZON2020) pod číslem 641627.