6. díl videoseriálu zvyšující bezpečnost – Nouzové situace GNSS

Šestý díl s názvem „Nouzové situace GNSS“ je součástí dvacetidílné série krátkých videí. Série poutavým způsobem prezentuje možnosti využití GNSS (Globálních navigačních satelitních systémů) v letectví. Jsou představovány přínosy pro piloty všeobecného letectví létajících jak podle pravidel letu za vidu (VFR), tak i podle pravidel přístrojového létaní (IFR). Systémy GNSS mají taktéž své limity a omezení, kterých si musí být piloti vědomi, aby předešli případným krizovým situacím při přehnaném spoléhání se na technologické systémy.

Znalost ovládání nejen letadla, ale i avioniky, pomůže vyřešit nouzové situace bez zbytečného stresu a chyb. Při řešení nouzových situacích platí tři zlatá pravidla – řídit letadlo, navigovat a komunikovat. V šestém dílu seriálu s názvem „Nouzové situace“ se dozvíte jak při tom správně používat GNSS zařízení.

Série vznikla v rámci řešení projektu s názvem CaBilAvi (http://cabilavi.gnss-centre.cz/) – projekt podpořený v osmém rámcovém programu Evropské Komise pro výzkum a vývoj (HORIZON2020) pod číslem 641627.