Aktivita AČR – MĚSTEC, SULÍKOV, SVITÁVKA, březen 2017

Cvičení bude probíhat:
21.3.2017 od 1100 do 1600 UTC v prostoru MESTEC (popis prostoru níže), dále pak v prostoru LKTRA58 vertikální hranice 1000ft AGL – FL245 a LKTSA20 vertikální hranice 300ft AGL – 1000ft AGL .

MESTEC
Horizontální hranice: radius 7KM se středem psn 494029N0155146E (1km SW Vojnův Městec).
Vertikální hranice: GND – 1000ft AGL.

22.3.2017 od 1100 do 1600 UTC  a od 1800 do 2000 UTC v prostoru SULIKOV (popis prostoru níže),
dále pak v prostoru LKTRA53 a LKTRA59 vertikální hranice 5000ft AMSL – FL245.

SULIKOV
Horizontální hranice: radius 5NM se středem psn 493209N0163120E (SULÍKOV).
Vertikální hranice: GND – 5000ft AMSL.

 23.3.2017 od 0900 do 1400 UTC v prostoru SVITAVKA (popis prostoru níže),
dále pak v prostoru LKTRA53 a LKTRA59 vertikální hranice 5000ft AMSL – FL245.

SVITAVKA
Horizontální hranice: radius 6NM se středem psn 49301527N016354755E (SVITÁVKA).
Vertikální hranice: GND – 5000ft AMSL.

Prostor MESTEC, SULIKOV a SVITAVKA budou puklikovány formou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.

Nákresy prostorů