2.díl videoseriálu – Přijímače a software

Druhý díl s názvem „Přijímače a software“ je součástí dvacetidílné série krátkých videí. Série poutavým způsobem prezentuje možnosti využití GNSS (Globálních navigačních satelitních systémů) v letectví. Jsou představovány přínosy pro piloty všeobecného letectví létajících jak podle pravidel letu za vidu (VFR), tak i podle pravidel přístrojového létaní (IFR). Systémy GNSS mají taktéž své limity a omezení, kterých si musí být piloti vědomi, aby předešli případným krizovým situacím při přehnaném spoléhání se na technologické systémy.

Série vznikla v rámci řešení projektu s názvem CaBilAvi (http://cabilavi.gnss-centre.cz/) – projekt podpořený v osmém rámcovém programu Evropské Komise pro výzkum a vývoj (HORIZON2020) pod číslem 641627.

Druhý díl seriálu pod názvem „Přijímače a software“ představuje GNSS přijímače a programy pro lety VFR. Zvládnuté ovládání, aktuální data i znalost technologických omezení patří k základním předpokladům bezpečného použití GPS v letadle.