1.díl videoseriálu zaměřený na zvyšování bezpečnosti – Satelitní navigace a EGNOS

První díl s názvem „Satelitní navigace a EGNOS“ je součástí dvacetidílné série krátkých videí. Série poutavým způsobem prezentuje možnosti využití GNSS (Globálních navigačních satelitních systémů) v letectví. Jsou představovány přínosy pro piloty všeobecného letectví létajících jak podle pravidel letu za vidu (VFR), tak i podle pravidel přístrojového létaní (IFR). Systémy GNSS mají taktéž své limity a omezení, kterých si musí být piloti vědomi, aby předešli případným krizovým situacím při přehnaném spoléhání se na technologické systémy.

Série vznikla v rámci řešení projektu s názvem CaBilAvi (http://cabilavi.gnss-centre.cz/) – projekt podpořený v osmém rámcovém programu Evropské Komise pro výzkum a vývoj (HORIZON2020) pod číslem 641627.

„Satelitní navigace a EGNOS“ představuje obecný popis GNSS a EGNOS. Využití systémů v dopravě a při létání, výhody oproti stávajícím konvenčním radionavigačním prostředkům a benefity pro uživatele – piloty.