Program Seminářů AeČR

Semináře jsou určeny zejména pro VLP a zástupce ČO, počet účastníků není omezen.

Žádáme zástupce ČO, aby vyjádřili svůj zájem účasti emailem na adresu sec@aecr.cz. Uveďte prosím termín a počet osob účastnících se za ČO nejpozději do 5.2.2017.

Semináře začínají vždy v 10,00 a přepokládané ukončení je v 16,00.

Účast na seminářích AeČR je zdarma. Připraveno bude drobné občerstvení.

Hlavní témata seminářů

  • Informace o rozdělení vzdušného prostoru ČR a VFR postupech
  • Informace z činnosti FIC, AMC a letišť, kde je provozována LPS
  • Informace o změnách leteckých předpisů a jejich aplikace
  • Informace ke změnám vedení provozní dokumentace
  • Rozbor nehod
  • Plán zavádění 8,33kHz kanálového dělení
  • Informace o činnosti AeČR a členské záležitosti
  • Školení bezpečnosti G1
  • Přednáška využívání GNSS systému při létání VFR a výcviku
  • Různé

18.2.2017 – Zbraslavice

Pro velký zájem o Udržovací seminář pro instruktory a vzhledem k prolínajícím se tématům budou tyto dvě akce spojeny. V pátek 17.2.2017 od 16.00 hodin bude zahájen udržovací seminář pro instruktory dle AMC 1 FCL.940.FI(a)(2). V sobotu potom proběhne společná část orientovaná na výše uvedená témata. Páteční část je vhodná pouze pro instruktory. Poplatek za udržovací seminář pro instruktory je 500,-Kč + DPH za osobu.

Přihlášku, včetně případného požadavku na ubytování (150,-Kč osoba/noc), prosím posílejte na vlp@lkzb.cz, nejpozději do 14. ledna 2017. Do e-mailu uveďte: jméno, příjmení, domovský aeroklub, číslo pilotního průkazu a kvalifikace v pilotním průkazu.

Sobotní obecná část semináře AeČR bude zahájena v 10,00 s předpokládaným ukončením v 16,00.

Místo konání: Letiště Zbraslavice, LKZB

19.2.2017 – Praha

Seminář bude zahájen v 10,00 a ukončení přepokládáme v 16,00.

Místo konání: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice, velký sál, 1. patro.

Parkování je dostupné přímo před budovou nebo v přilehlém okolí. V neděli je parkování v označených zónách zdarma (pozor na modré zóny vyhrazené pro rezidenty).

25.2.2017 – Brno

Seminář bude zahájen v 10,00 a ukončení přepokládáme v 16,00.

Místo konání: bude upřesněno a potvrzeno, posluchárna VUT, Brno – Královo Pole