Souhrnná zpráva ze zasedání CIVA 2016

 

Budoucí mistrovství a soutěže

The World Games 2017

Světové hry jsou zaměřeny na neolympijské sporty. Více informací na oficiálním webu www.theworldgames.org. Z leteckých sportů jsou zastoupeny tři disciplíny (akrobacie na kluzácích, canopy piloting a motorový paragliding). Soutěž v bezmotorové akrobacii se uskuteční v prvních třech dnech her. Účast českých sportovců je organizována Českým olympijským výborem. Za ČR se bude účastnit celkem 5 sportovců (jeden v akrobacii na kluzácích). Kvalifikace sportovců v tuto chvíli ještě není ukončena.

Hlavní rozhodčí: Bernard Courtois (FRA)

Ředitel soutěže: Philippe Kuechler (SUI)

Místo konání: Wroclaw, Polsko

Datum: 20.7.-30.7.2016

20th FAI World Advanced Glider Aerobatics Championship & 8th FAI World Glider Aerobatic Championship 2017

Polsko získalo pořadatelství MS v akrobacii na kluzácích na CIVA shromáždění v roce 2014. Po několika změnách místa konání vybral organizátor známou Toruň. MS se na tomto letišti uskuteční již po 4. Potíže s výběrem místa a termínu reflektují vnitřní problémy Polského aeroklubu. Organizace se však ujala skupina kolem Jerzy Makuly a Stanislava Sczepanovskeho. Lze tedy předpokládat standartní průběh MS, tak jako v minulých letech.

Hlavní rozhodčí: Philippe Kuechler (SUI)

Jury: Manfred Echter (GER), Madelyne Delcroix (FRA), Kari Kemppi (FIN)

Ředitel soutěže: Jurek Makula (POL)

Místo konání: Torun, Polsko

Datum: 27.7.-5.8.2017

5th FAI World Yak-52 Aerobatic Championship 2017

Po téměř tříleté přestávce se našel organizátor monotypové akrobatické kategorie YAK-52.

Hlavní rozhodčí: Vladimír Machula (CZE)

Jury: John Gaillard (RSA), Jurgen Leukefeld (GER), Pierre Varloteaux (FRA)

Ředitel soutěže: Dmitry Motin (RUS)

Místo konání: Tula, Rusko

Datum: 9.7.-16.7.2016

10th FAI European Advanced Aerobatic Championship 2017

ČR získala organizaci tohoto ME již na zasedání 2015. Byla podána zpráva o stavu příprav.

Hlavní rozhodčí: Nick Buckenham (GBR)

Jury: Philippe Kuechler (SUI), Tamas Abranyi (HUN), Elena Klimovich (RUS)

Ředitel soutěže: Vladimír Machula (CZE)

Místo konání: Chotěboř, Česká republika

Datum: 5.-13.8.2017

29th FAI World Aerobatics Championship 2017

Původně prezentované místo konání bylo organizátorem změněno na Malelane v NE části Jihoafrické republiky. Byl změněn i původně navrhovaný termín na první polovinu září. Po zkušenostech z MS v Mossel Bay 2014 se letiště nejeví jako příliš vhodné a i termín pořádání není příliš vhodný z pohledu stále ještě probíhající letecké sezóny v ČR.

Hlavní rozhodčí: Nick Buckenham (GBR)

Jury: Alan Cassidy (GBR), Vladimír Machula (CZE), Pierre Varloteaux (FRA)

Ředitel soutěže: John Gaillard (RSA)

Místo konání: Malelane, Jihoafrická Republika

Datum: 9.9.-17.9.2017

Na základě předložených prezentací dále CIVA přidělila organizace následujících soutěží.

22nd FAI World Advanced Glider Aerobatics Championship & 10th FAI World Glider Aerobatic Championship 2019

Místo konání: Deva, Rumunsko

Datum: 18.-28.7.2019

13th FAI World Advanced Aerobatic Championship 2018

Místo konání: Ploiesti, Rumunsko

Datum: 16.-26.8.2018

Vyhodnocení mezinárodních soutěží v roce 2016

CIVA akceptovala všechny závěrečné zprávy z mistrovství v roce 2016 a jsou k dispozici jako příloha této zprávy.

Vítězem poháru organizátora za rok 2016 je – WGAC&WAGAC 2016 – Matkopuszta, Maďarsko. EAC v Moravské Třebové se těsně umístil na druhém místě. Přestože byla organizace domácího ME Unlimited hodnocena významně pozitivněji než vítězný organizátor, jsou výsledky zkreslené nízkým počtem odevzdaných hlasů. Celá zpráva o Contest Organizer Trophy je v příloze.

Přehled změn pravidel

V průběhu výročního zasedání CIVA bylo projednáváno celkem 8 obecných návrhů, 15 návrhů pro bezmotorovou akrobacii, 5 expedovaných návrhů a 4 prezidentské návrhy. Níže je uveden přehled zásadních změn pro následující akrobatickou sezónu. Podrobné informace, případné doplnění a upřesnění, bude dostupné v zápisu z jednání CIVA v průběhu několika následujících týdnů.

Obecné/motorové

 • Diskutovány možnosti změny způsobu výpočtu výsledků modifikací nebo úplným odstraněním systému FPS. Tento problém je komplexní a byl dále předán výboru CIVA k podrobnější analýze.
 • Zrušeni tzv. čárový rozhodčí (boundary/line judges). Výlety z boxu budou sledovány a vyhodnocovány pouze v případě použití elektronického systému. Toto zrušení se týká pouze motorové akrobacie. U kluzáků se pravidla kontroly opuštění boxu nemění. V současné době byla tato povinnost pouze u mistrovství světa, u kontinentálních mistrovství bylo sledování výletů z boxu dobrovolné, resp. ponecháno na rozhodnutí organizátora.
 • Do povolených tajných figur v motorové kategorii Advanced byly přidány pády, resp. katalogová čísla 6.2.1 a 6.2.2. Jedná se o pád dopředu a přes záda bez výkrutů nahoru nebo dolů.
 • Do povolených tajných figur motorových kategorií Advanced a Unlimited přidány tzv. Double Humpty Bumps, rodina figur 8.8.
 • Briefing u motorových mistrovství bude nově pořádán den před zahájením soutěže. Zároveň se od organizátorů očekává zajištění služeb účastníkům mistrovství již v tento den soutěže v rámci startovného. Schéma motorových soutěží bude tedy stejné jako u bezmotorových. První soutěžní den bude zahájen pouze krátkým ranním briefingem. Večerní briefing bude zahrnovat nezbytné oficiality, komplexní informace, losování pořadí, výběr prvků pro první Volnou-tajnou sestavu atd.
 • Pravidla pro provádění letů prvního programu 1 (povolná – Free Known) se nemění. Dále tedy zůstává možnost trénovat až 5 figur z vlastní povolné sestavy, kdy doba od vzletu do ukončení nepřekročí 10 minut.
 • Pro vkládání figur do tajných sestav budou upřednostněny dvoučlenné týmy před jednočlennými. Zbytek procedury se nemění. Nejvyšší prioritu tedy mají týmy s třemi a více závodníky.

Bezmotorové

 • Nejvýraznější změnou pro příští rok, je zrušení známky za harmonii. Důvodem je nemožnost jednoznačné definice kritérií stanovení této známky. Z pohledu celkového zhodnocení letu zůstává pouze známka za prostor stejně jako u motorových kategorií.
 • Medaile budou předávány v počtu jako před zrušením povinné a volné sestavy. Tedy za povolnou sestavu, volnou-tajnou sestavu a kombinaci tajných sestav v celkovém počtu 3, vedle medaile za celkové umístění a umístění týmů.
 • Do povolených figur pro tajné sestavy přidány tzv. P-loops s výkruty ve vrcholu. Jedná se o katalogová čísla 8.6.17.1 až 8.6.23.1 a 8.6.21.2 až 8.6.23.2. Tyto figury nesmí mít na vstupní nebo výstupní lince kopané výkruty.
 • Zpřesnění specifikace penalizace při vložené figuře/přerušení sestavy. Nejedná se o změnu ovlivňující případnou taktiku letu. Při provedení manévru se změnou směru letu (nebo rotace) větší než 90° bude soutěžící penalizován 70 body s výjimkou provádění dovolených obratů (zatáčka o 90°, půlpřemet a půlvýkrut) při přerušení sestavy.
 • V kategorii Unlimited byl zvýšen koeficient figur vkládaných do tajných sestav na 110K v případě, že daný tým vkládá celkem 5 figur. Tato změna je nutná z důvodu nízkého počtu týmů/účastníků na MS v kategorii Unlimited. Při vkládání figur může s velkou pravděpodobností nastat situace, kdy tým může vkládat celkem 5 figur, pak často nelze naplnit kritérium minimálního koeficientu 15K pro jednu figuru.

Volené orgány

Prezident: Nick Buckenham – nevolen, druhý rok ve funkci

Výkonný výbor (víceprezidenti): Philippe Kuechler (SUI) a Matthieu Roulet (FRA) druhý rok ve funkci. Na nové dvouleté období zvolen Castor Fantoba (ESP) a Tamas Abranyi (HUN).

Sekretářky: Zuzana Danihelová (CZE) – druhý rok ve funkci. Na nové dvouleté období zvolena Hanna Raiha (FIN).

Pokladník: Pokladníkem CIVA byl znovu zvolen Jürgen Leukefeld (GER), byl jediným kandidátem.

Komise pro pravidla (RC): Matthieu Roulet (FRA) – předseda, Nick Buckenham (GBR), Peirre Varloteaux (FRA), Philippe Küchler (SUI), Mikhail Mamistov (RUS) a Brian Howard (USA).

Komise pro rozhodčí (JC): John Gaillard (RSA) – předseda, Elena Klimovitch (RUS), Pierre Varloteaux (FRA), Jurgen Leukefeld (GER), Nick Buckenham (GBR), Philippe Kuechler (SUI).

Komise pro katalog (CC): Manfred Echter (GER) – předseda, Pekka Havbrandt (SWE), Madelyn Delcroix (FRA), Brian Howard (USA), Pierre Varloteaux (FRA), Anatoly Belov (RUS).

Komise pro bezmotorvou akrobacii (GAC): Manfred Echter (GER) – předseda, Philippe Küchler (SUI), Jerzy Makula (POL), Madelyne Delcroix (FRA), Ferenc Toth (HUN), Pekka Havbrandt (SWE).

Podkomise pro Informační a komunikační systémy (ICTS): Vladimir Machula (CZE) – předseda, Nick Buckenham (GBR), Bernhard Drummer (GER), Ringo Massa (NED), Peter Rounce (GBR), Philippe Kuechler (SUI).

Pracovní skupiny

FPS – Analýza systému Fair Play pro výpočet výsledků.

Nick Buckenham, Gilles Guilermad, Mikhail Mamistov, Doug Lovell, Vladimir Machula

Contest Organization – Pracovní skupina pro tvorbu příručky organizátora mistrovství.

Nick Buckenham, Madelyn Delcroix, Vladimir Machula, Elena Klimovitch

Free Known Assessment – Skupina pro analýzu návrhu povolných figur.

Claude Besier, Nigel Hopkins, Rob Holland, Mikhail Mamistov, Alan Cassidy

Strategie – Skupina pro strategické plánování.

Nick Buckenham, Mike Heuer, Alan Cassidy, Elena Klimovitch, LG Arvidsson, Matthieu Roulet

Part 1 restructuring – Skupina pro zjednodušení a restrukturalizaci pravidel.

Matthieu Roulet, Brian Howard, Elena Klimovitch, John Gaillard

Zasedání CIVA 2017

Příští jednání se uskuteční v Salon de Provence, Francie, 3. – 5. 11. 2017.

 

Zprávy CIVA 2016

Souhrnná zpráva CIVA 2016