Konkurz na pořádání plachtařských soutěží v roce 2017

Odborná sportovní komise bezmotorového létání AeČR (Plachtařská komise) vyhlašuje konkurz na pořádání plachtařských soutěží v roce 2017.

Jedná se o soutěže:

Plachtařské mistrovství regionů ČR 2017
a
Plachtařské mistrovství juniorů a akademiků ČR 2017.

Přihlášky posílejte na adresu pk@aecr.cz . Přihlášky je nutné podat nejpozději do15. září 2016 do 24:00

Pro podání přihlášky použijte tiskopis uvedený v Soutěžním řádu AeČR Bezmotorové létání (http://lkka.cz/sport/docs/SR.ZM7.2015.01.01.pdf)

Poznámka:

  1. Konkurz na pořádání PMČR 2017 nebude vyhlášen – PMČR se uskuteční jako předzávod WGC 2018
  2. Komise rozhodne o pořadatelích soutěží 2017 na svém zasedání 18.9. 2016. Pokud by někdo z přihlášených chtěl doplnit svoji písemnou přihlášku přímou účastí na jednání komise, pak je to možné, ale je nutno tuto skutečnost oznámit společně s podáním přihlášky.