IV. Valná hromada Aeroklubu České republiky

IV. Valná hromada Aeroklubu České republiky, která je svolána Výborem AeČR v souladu se Stanovami, se uskuteční

19. března 2016 od 10.00 hod.

v kongresovém sále FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UK, ul. José Martího 31, Praha 6.

veškeré informace k IV. Valné hromadě AeČR jsou uvedeny na

www.aecr.cz/vh